Niet tevreden over hosted VoIP TelefonieIets minder tevreden over hosted VoIP TelefonieRedelijke tevreden over hosted VoIP TelefonieTevreden over hosted VoIP TelefonieMeer dan ruim tevreden over hosted Telefonie
088-1014500 Ma-Vr 8:30 - 17:00 uur Support

Telefoongesprekken opnemen?

Als bedrijf kun je ervoor kiezen om telefoongesprekken van klanten en medewerkers op te nemen. Bijvoorbeeld voor trainingsdoeleinden. Bij het opnemen van telefoongesprekken krijg je direct te maken met de WBP, de Wet Bescherming Persoonsgegevens of de privacywet. Het opnemen van gesprekken is, rekening houdend met voorwaarden en regels, in de meeste gevallen toegestaan.

Telefoongesprekken van klanten opnemen

Wanneer er een gerechtvaardigd belang is vanuit het bedrijf mogen klantgesprekken worden opgenomen. Dit betekent dat de gespreksopnames mogen worden gebruikt voor de normale bedrijfsvoering. Dit kunnen bijvoorbeeld verkoopgesprekken of gesprekken van klachtenafhandeling zijn. Om de kwaliteit van de telefonische dienstverlening van de medewerkers te kunnen verbeteren mogen de gesprekken van klanten ook worden opgenomen. In deze voorbeelden heeft het bedrijf geen toestemming nodig van de klant om het gesprek op te nemen. Wel is het bedrijf verplicht dit aan de klant te vermelden dat telefoongesprekken worden opgenomen en met de reden. Zoals bijvoorbeeld ‘Dit gesprek kan voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden worden opgenomen’.

Telefoongesprekken van medewerkers opnemen

Telefoongesprekken van medewerkers mogen ook worden opgenomen als er aan de voorwaarden van de privacywet wordt voldaan. Ook hier moet er weer een legitieme of gerechtvaardigde reden voor zijn. Zoals bijvoorbeeld het verbeteren en controleren van de dienstverlening en/of klachtenafhandeling.

De werkgever is tevens verplicht om de om de medewerker direct te melden als een gesprek wordt opgenomen en met welke reden. De wederpartij moet ook in deze situatie worden geïnformeerd over de gespreksopname en de reden.

Telefoongesprekken geheim opnemen

Een bedrijf mag telefoongesprekken van medewerkers opnemen als deze verdacht wordt van strafbare feiten, in dit geval hoeft de werkgever de werknemer niet te informeren. Wel moet het bedrijf hiervoor toestemming vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze voeren een voorafgaand onderzoek uit, om te kijken of dit aan de wettelijke eisen voldoet. Een bedrijf moet er voor zorgen dat alleen de bevoegde medewerkers bij deze geluidsfragmenten kunnen komen. Wanneer er geen sprake is van strafbare feiten, moeten deze opnames direct verwijderd worden. Wanneer blijkt dat de medewerker onschuldig is, zal de werkgever de medewerker achteraf op de hoogte moeten stellen van de opnames.