Het wijzigen van het afzendnummer kan tot 2 minuten in beslag nemen.